Γενικές Πληροφορίες

Το σχολείο μας είναι Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Βρίσκεται στην οδό Σπύρου Μερκούρη 20 στο Παγκράτι.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκη, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα μουσικής, αίθουσα διαδραστικού πίνακα, χημείο, αίθουσα ενισχυτικής διδασκαλίας, αίθουσα εικαστικών).