Λίγα λόγια...

Η περιβαλλοντική μας ομάδα λειτουργεί από το 2007 και σχηματίζεται κάθε χρόνο με εκλογή αντιπροσώπων από όλες τις τάξεις του σχολείου.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης της περιβαλλοντικής ομάδας και συνδυάζονται με γιορτή στην οποία όλες οι τάξεις του σχολείου παρουσιάζουν ένα δρώμενο σχετικό με το θέμα της έκθεσης.

Το 2013 βραβεύτηκε με τη 2η πράσινη σημαία των Οικολογικών Σχολείων σε σχετική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη.

Στόχοι του προγράμματος:

   - Να ευαισθητοποιήσουμε τη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα περιβάλλοντος και

   - Να διδάξουμε στις μαθήτριες και στους μαθητές μας τις έννοιες της συνεργασίας και της συλλογικότητας, μέσα από το παράδειγμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και των εκπαιδευτικών με τους γονείς.