ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας, τα 1287 Δημοτικά δεν είναι απλώς ολοήμερα, αλλά εφαρμόζουν ένα αναμορφωμένο πρόγραμμα και ονομάζονται Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), όπως και το σχολείο μας vung bun together.

Τα Ολοήμερα Δημοτικά με ΕΑΕΠ λειτουργούν από το 2010-11 και στοχεύουν στην αναβάθμιση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου Invision. Τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) προσφέρουν για όλες τις τάξεις:

Α) υποχρεωτικό πρόγραμμα (8:00 – 14:00) και

Β) προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (7:00 – 8:00 και 14:00-16:15) Kobiaki.

Αναλυτικά:

Ώρες

Διάρκεια

Περιγραφή

07.00 – 07.15

07.15 – 08.00

15΄

45΄

Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08.00 – 08.15

15΄

Υποδοχή μαθητών

08.15 – 09:40

85΄

      1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45′ – 2η διδακτική ώρα 40′)

09:40 – 10:00

20΄

Διάλειμμα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30 – 11:45

15΄

Διάλειμμα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

Διάλειμμα

12.35 – 13:15

40΄

   6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15 – 13:20

    Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 -14:00

40΄

 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση – Χαλάρωση

14:00 – 14:15

15΄

Διάλειμμα

14:15 – 15:00

45΄

 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Μελέτη-Προτετοιμασία

15:00 – 15:15

15΄

Διάλειμμα

15:15 – 16:00

45΄

          3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)