ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σχολείο μας είναι Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) lg notebook recovery.

Βρίσκεται στην οδό Σπύρου Μερκούρη 20 στο Παγκράτι.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκη, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα μουσικής, αίθουσα διαδραστικού πίνακα, χημείο, αίθουσα ενισχυτικής διδασκαλίας, αίθουσα εικαστικών) 강식당2 6회 다운로드.

Όραμά μας ήταν και είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ανοικτό στους γονείς, στην τοπική κοινωνία και στους φορείς της Download Cusser.

Ένα σχολείο δημιουργικό, που θα παρέχει στους μαθητές πολύπλευρη μόρφωση, θα αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις ατομικές τους δυνατότητες και παράλληλα θα καλλιεργεί τη συνεργασία μέσα από το δικό μας παράδειγμα, των εκπαιδευτικών warner one songs.

Ένα σχολείο δυναμικό, που θα προετοιμάζει τους μαθητές να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου μεταβαλλόμενου κόσμου, να συνειδητοποιούν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιούνται για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιούνται ανάλογα HunterQuest.


Παλιό site:
http://1dim-athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/